Girdi yapan semakadmin

Motorlu Testerenin Önemi

Ormanlar gerek sağladıkları faydalar, gerek yok olduklarında ortaya çıkan sonuçlar itibariyle sadece ait oldukları ülke için değil, tüm insanlık için son derece önemli canlı varlıklardır. Bu nedenle ormanların korunması, yenilenmesi ve gençleştirilmesi hem dünya hem de ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Yurdumuzun da içinde yer aldığı iklim kuşağının orman yetiştirmeye çok elverişli olmaması, tahrip olan […]