a) Arılar kovanlarda kış dinlenmesine terk edilir.