a) Yüksek yörelerde fidan dikimi sürdürülür.
b) Toprak işleme bitirilir.
c) Gübreleme işlemi tamamlanır.
d) Budama tamamlanır.
e) Tarımsal mücadeleye devam edilir.