Motorlu Testerenin Önemi

Ormanlar gerek sağladıkları faydalar, gerek yok olduklarında ortaya çıkan sonuçlar itibariyle sadece ait oldukları ülke için değil, tüm insanlık için son derece önemli canlı varlıklardır. Bu nedenle ormanların korunması, yenilenmesi ve gençleştirilmesi hem dünya hem de ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Yurdumuzun da içinde yer aldığı iklim kuşağının orman yetiştirmeye çok elverişli olmaması, tahrip olan ekosistemin yeniden orman yetiştirmeye hazır duruma gelmesinin çok uzun yıllar gerektirmesi, dik ve engebeli topografik yapımızın bozulmaya çok yatkın olması, mevcut ormanların korunmasının önemini daha da arttırmaktadır.
Ülkemiz ormanları diğer ülkelerde olduğu gibi çeşitli biyotik ve abiyotik faktörlerin tehdidi altındadır. Biyotik faktörle; orman yangınları, zararlı böcek ve hastalıklar, gelişme çağına uygun bakımların yapılmaması, bozuk orman alanlarını kesilmemesi ve belirli dönemlerde seyreltmeye, hastalıklı ağaçların ayıklanmamasıdır. Yıldırım, fırtına, heyelan, güneş yakması ve benzeri etkenler ise abiyotik zararlılar olarak tasnif edilir.
Kışın ağır geçtiği zamanlarda, yıkılan veya kırılan ağaçların bekletilmeden kesilerek, ormanın temizlenmesi gerekmektedir. Kendi haline bırakılan ormanlar, çürüyen ağaçlarla ömrünü hızlıca yitirir. Sebebi ne olursa olsun, bakım amacı ile (sıklık bakımı, aralama, ışıklandırma, budama) zamanında ormana müdahale edilmez ise tabiat “gövde ayrılması” dediğimiz olay ile aralamayı kendisi yapacak ve ormanlardaki birçok ağaç kuruyarak yok olacaktır.
Gençleştirmenin amacı, ormanlarda sürdürülebilir bir şekilde faydalanmayı emniyet altında almaktır. Gençleştirilecek ormanların, kapalılıklarından dolayı yeterli miktarda tohum tutmamaları halinde, alanı hazırlama kesimlerine ihtiyaç duyulur. Hazırlama kesimlerinin amacı orman kapalılığını gevşetmek, ağaçların bol ışığa kavuşmalarını sağlamak ve bu sayede tepe taçlarını geliştirerek, tohum tutma kapasitesini arttırmaktır.
Ağaçların tohum verimini arttırmak açısından, kesimlerin olumlu sonuçları çam türleri için 3 yıl sonra görülebilir. Bu nedenle hazırlama kesimi yapılmış çam gençleştirme alanlarında, en erken 3-4 yıl sonra tohumlama kesimleri uygulanır. İster tabii, ister suni gençleştirme olsun, seyreltme, temizleme ya da kesim işlemleri ormanların sağlıklı büyümesi için 3 ile 10 sene içinde kesinlikle yapılmalıdır. Endüstriyel kullanımlar için dikilen ormanlar 15 ila 20 yıl içinde tıraşlanarak dipten kesilmeli ve yeni fidanlara yer açılmalıdır. İşte tüm bu seyreltme, gençleştirme, yıkılan ağaçların kesilme işlemleri ancak motorlu testereler ile yapılmaktadır.
Anlaşılacağı gibi motorlu testereler ormanları yok etmek için değil tam aksine ayıklama, kesilme, budama ve seyreltme işlemlerinin tamamının yapılması için şarttır. Oleo-Mac Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ile toplum refahına ve ülkenin kalkınmasına optimum katkıların sağlanması için somut ihtiyaçları araştırarak, tasarladığı ve yeni teknik çözümler kullanarak her yıl bir yenilik geliştirip çevre dostu olduğunu her defasında kanıtlamıştır. Euro2 motora sahip Oleo-Mac motorlu testereler, özel egzoz sistemi ve teknik yapısı sayesinde doğayı kirletmeyen yeşil motorlardır. Çevreci Oleo-Mac Euro2 motorlu geniş ürün yelpazesini tüketicinin hizmetine sunmaktadır.
Her ağacın bir motorlu testereye mutlaka ihtiyacı vardır…
Semak Makina