a) Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur.
b) Kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, florası zengin yerlere nakledilir.
c) Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
d) Bal hasadı devam eder.