a) Geçen aydan yarım kalmış işlemler tamamlanır.
b) Uygun hava koşullarında, kapama ceviz bahçelerinde toprak işlemeye başlanılır. Ceviz ağaçları dal altlarına girmeden riperle, kazayağı ile alt toprak işlemesi ve disparo, pulluk ve çapalar ile üst toprak işlemesi yapılır. Köklerin hava almaması için mutlaka tırmık veya tapan ile aktarılan toprak düzeltilir.
c) Aşılı ceviz fidanı bahçeleri oluşturulmaya devam edilir.