a) Fidan dikimine hava koşullarına göre başlanır. (Fidan dikiminde en iyi sonuç alınır.
b) Fidan çukurlarının açılmasına devam edilir.
c) Fidanlıklarda söküm ve hendekleme işlerine başlanır.
d) Fidan taşımacılığında karantina kontrolleri yapılır.
e) Genç meyve bahçelerinde şekil budaması yapılır.
f) Kışı ılık geçen yerlerde, kış budamasına başlanır.
g) Fidan dikim işleri yapılır.
h) Toprak işlemesi ile birlikte, çiftlik gübresi uygulaması da sürdürülür. Aynı zamanda, fosforlu ve potaslı gübrelerin verilmesine de başlanır.