a) Sonbaharda meyve bahçelerine dal kanserleri ve diğer mantariyel hastalıklar için % 2-3 lük bordo bulamacı uygulaması yapılır.
b) Arpa ve buğdayda Rastık hastalıkları, buğdayda Sürme hastalığı ve Ekin kambur böceği (zabrus) zararlısına karşı önerilen dozlarda tohum ilaçlaması yapılır. Düşük doz uygulanması halinde ilaç etki etmemekte, yüksek doz ise tohumun çimlenmesine olumsuz etki yapabilmektedir.
c) Tarla faresi zararlısına karşı zehirli yem uygulaması yapılır. Meyve bahçelerini fare zararından korumak için ağaçların kök boğazı civarındaki yabancı otlar temizlenir.
d) Zeytin Kara Koşnili zararlısına karşı aralık ayında kış ilaçlaması, Zeytin Dal Kanserine karşı hasattan sonra % 2 lik bordo bulamacı uygulaması, Zeytin Halkalı Leke hastalığına karşı hasattan sonra % 1 lik bordo bulamacı veya %04 lük Bakır oksiklorür 50 WP uygulaması yapılır.
e) Tavşan zararı görülen yerlerde meyve fidanlarının toprak seviyesinden bir metre yüksekliğe kadar olan kısımları Kasım-Aralık aylarında 1 litre suya 150 gr. dozunda Thiram %80 WP ilacı ile kaçırıcı olarak ilaçlanır.
f) Kışı toprakta ve bitki artıklarında geçiren bazı hastalık ve zararlı etmenlerini imha etmek için, yaprak dökümünden sonra toprak işlemesi yapılır.