• EMAK BENZİNLİ MOTOR 139cc K605 ÇİM.TİP

 • EMAK BENZİNLİ MOTOR 196cc K805 ÇİM.TİP

 • EMAK BENZİNLİ MOTOR 414cc K1250 TRAKTÖR TİP

 • VETA BENZİNLİ MOTOR 7HP ÇAPA TİP KAMALI

 • CAMPAGNOLA BENZİNLİ MOTOR 2.8hp 52.5 cc

 • PALMERA HP173F 5.5 HP DİZEL MOTOR İPLİ ÇAPA TİP KAMALI

 • PALMERA HP178F 6.7 HP DİZEL MOTOR İPLİ ÇAPA TİP KAMALI

 • PALMERA HP178F-C1 6.7 HP DİZEL MOTOR İPLİ ÇAPA TİP (KONİK ŞAFT)

 • PALMERA HP178FE 6.7 HP DİZEL MOTOR MARŞLI ÇAPA TİP KAMALI

 • PALMERA HP178FE-C1 6.7 HP DİZEL MOTOR MARŞLI ÇAPA TİP (KONİK ŞAFT)

 • PALMERA HP186FA 10 HP DİZEL MOTOR İPLİ KAMALI

 • PALMERA HP186FAE-/2P 10 HP DİZEL MOTOR MARŞLI (FREZELİ)

 • PALMERA HP186FAE 10 HP DİZEL MOTOR MARŞLI KAMALI

 • PALMERA HP192FEG 12HP DİZEL MOTOR MARŞLI JENERATÖR TİP KONİK

 • PALMERA HP292FE 20HP DİZEL MOTOR MARŞLI KAMALI